Ευκαιρίες καριέρας

Προγραμματιστές

Εργαστείτε μαζί μας

Αν είστε αναλυτές - προγραμματιστές Η/Υ με ειδίκευση σε εφαρμογές διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και internet εφαρμογών και έχετε τα παρακάτω απαιτούμενα προσόντα, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο e-mail info@mimerhellas.com.

Γνώσεις

  • Γλώσσες προγραμματισμού: Java
  • Πολύ καλές γνώσεις: Standard SQL
  • Γνώσεις DBMS: PostgreSQL, Oracle
  • Εργαλεία (επιθυμητά): NetBeans, Eclipse

Άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!