Νέα & Ανακοινώσεις

Παρουσίαση Συστήματος Ταινίας Γνησιότητας ΕΟΦ

Σύστημα Ταινίας Γνησιότητας

EU Commission: 11th Meeting of Expert Group on the Delegated Act on Safety Features for Medicinal Products for Human Use
17 Δεκεμβρίου 2015
Στο πλαίσιο της συνάντησης σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης η MIMER HELLAS παρουσίασε το Σύστημα Ταινιών Γνησιότητας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, το οποίο έχει κατασκευάσει και υποστηρίζει.

Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο κ. Κώστας Φραγκόπουλος, Senior Programmer-Analyst και υπεύθυνος του έργου.

1o Εθνικό Βραβείο Ποιότητας

e-Appointment System

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απένειμε στις 21 Δεκεμβρίου 2007 το 1ο Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών (Γενικό Βραβείο Αποτελεσματικότητας - Αποδοτικότητας - Ποιότητας) στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, η οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό για την απονομή του "Εθνικού Βραβείου Ποιότητας" για το έτος 2007.

Το βραβείο απενεμήθηκε ως αναγνώριση της επιτυχούς εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, καθώς και της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας λόγω της ανάπτυξης και θέσης σε παραγωγική λειτουργία της "Διαδικτυακής εφαρμογής καθορισμού ραντεβού για κατάθεση αιτημάτων e-appointment system (εγκρίσεων, τροποποιήσεων, ανανεώσεων) στη Δ/νση Δ.Υ.Ε.Π." που ανέπτυξε και υποστηρίζει η MIMER HELLAS, με υπεύθυνο έργου τον Senior Programmer-Analyst Κώστα Φραγκόπουλο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Μάκη Στασινόπουλο.

Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη πρακτική επελέγη να παρουσιαστεί ως εκπροσώπηση της Ελλάδας στο 5ο Συνέδριο Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση, στο Παρίσι από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου 2008.

Η συγκεκριμένη πρακτική έχει ενταχθεί στην 1η Υποενότητα του Συνεδρίου "Βελτίωση της ζωής των πολιτών" ("Improving citizens' lives"), στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν με τεκμηριωμένο τρόπο πρακτικές Διοίκησης, οι οποίες έχουν ουσιαστικά συμβάλει στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών.