Εξειδικευμένα συστήματα

Πλατφόρμα προγράμματος
Κτίζοντας το Μέλλον
Επέμβαση για την
ενεργειακή απόδοση κτηρίων

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων

Υπουργείο Περιβάλλοντος

Ωφελιμότητα ΑΠΕ

ALTENER EU Program

Διαχείριση Ενυδρείων

IKS Aquastar

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Περιφέρεια Βoρείου Αιγαίου

Φοιτητολόγιο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μαθητολόγιο

Παγουλάτου-Βλάχου

Παρακολούθηση & Έλεγχος
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ημερήσιος Τύπος Αθηνών

Ένωση Ιδιοκτητών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - RIS+
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σύστημα e-learning
για τυφλά άτομα

BELIEVE EU Program